موقعيت و وسعت
شهرستان تيران و كرون با مساحت ۸/۱۷۶۸ كيلو متر مربع بين ۵۰ درجه و ۳۳ دقيقه تا ۵۱ درجه و ۱۴ دقيقه طول شرقي و ۳۳ درجه و ۱ دقيقه تا ۳۳ درجه و ۴ دقيقه عرض شمالي و از شمال وشرق به شهرستان نجف آباد و از جنوب به شهرستان لنجان و استان چهارمحال و بختياري و از غرب به شهرستان فريدن محدود مي گردد. اين شهرستان پل ارتباطي بين سه استان (چهارمحال و بختياري و اصفهان و خوزستان) بوده و حدود ۱۰۰ كيلو متر از محورهاي مواصلاتي اصلي كشور در محدوده اين شهرستان واقع گرديده است.

ناهمواريها
 تيران و كرون دشتي محدود با شيبي نسبتاً ملايم است كه شيب آن از غرب به شرق كاهش مي يابد. اراضي شهرستان و ارتفاعات آن متعلق به دوران سوم زمين شناسي و جزء پيش كوههاي داخلي زاگرس است تنها منبع آبي سطحي آن؛ رودخانه كرون (مرغاب) است كه از ارتفاعات دالانكوه سر چشمه مي گيرد.

تقسيمات كشوري:
  شهرستان تيران و كرون بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي دو بخش به نامهاي مركزي و كرون و چهار دهستان به نامهاي رضوانيه؛ ورپشت در بخش مركزي و كرون سفلي و كرون عليا در بخش كرون مي باشد. اين شهرستان داراي ۴۴ روستاي بالاي ۲۰ خانوار جمعيت و تعداد ۱۹ روستاي زير ۲۰ خانوار جمعيت و مزارع مسكوني و ۳ شهر به نامهاي تيران؛ عسگران و رضوانشهر مي باشد.

آب وهوا:
شهر تيران داراي آب وهواي بياباني ونيمه بياباني باتابستانهاي گرم وخشك وزمستانهاي سرد است ميزان بارندگي سالانه شهرستان ۲۵۶ ميليمتر درسال است. درشهر تيران بيشترين نم نسبي درزمستان ۷۸ درصدودر تابستان ۱۳ درصد مي باشد. تعدادروزهاي يخبندان درسال ۹۰-۸۰ روز گزارش شده است. ازنظر وضع جوي برابربا ايستگاه كليماتولوزي تيران ميانگين دما در دي ماه ۵/۴ وحداكثر دما درتيرماه ۲/۳۵ درجه سانتيگراد گزارش شده است.

ورود |عضويت
دوشنبه 05 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/05 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا