معرفی مدیران قبلی از ادغام تا کنون  
 

نام و نام خانوادگی:  محسن حاج عابدی

 

میزان تحصیلات: لیسانس

 

 

رشته تحصیلی:  ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

دوره مدیریت:  در حال حاضر- 1394

 

 

Email:hajabedimohsen @agri-tirankarvan.ir

تلفن تماس : 03142225363

 

نام و نام خانوادگی:  بهرام کریمی

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

 

رشته تحصیلی:  زراعت

 

دوره مدیریت:  92- 1387

 

Email: bahram.karimi@agri-tirankarvan.ir

تلفن تماس : 03142225363

نام و نام خانوادگی:  محمد علی یوسفی

 

میزان تحصیلات:لیسانس

 

 

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

 

 

نام و نام خانوادگی: محسن سید معلمی

 

میزان تحصیلات:لیسانس

 

 

رشته تحصیلی: زراعت

 

 

دوره مدیریت:  85-1384

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر قاسم کبیری

 

میزان تحصیلات: لیسانس

 

 

رشته تحصیلی:

 

 

دوره مدیریت:84-1383

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  محمد علی هادی

 

میزان تحصیلات: لیسانس

 

 

رشته تحصیلی:

 

 

دوره مدیریت:83-1380

 

 

ورود |عضويت
دوشنبه 05 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/05 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا