ترویج  
 

ترويج  و آموزش كشاورزي :

 برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك ، نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش ،  اجرای طرحهای بسيج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی ، استفاده از روش هاي نوين آموزشي در جهت ارتقاء سطح آگاهي ، مهارت ، دانش و بينش بهره برداران بخش كشاورزي و انتقال تبادل اطلاعات و دستاوردهاي تحقيقاتي و فنون جديد كشاورزي در سطح مزارع به كشاورزان حائز اهميت مي باشند

 

فعاليت هاي آموزشي و ترويجي شهرستان (تا پایان سال  1395 )

عنوان

برگزاري  كلاسها و كارگاههاي آموزشي (نفر روز)

پروژه  Ipm-ffs

(مدرسه در مزرعه)

بازديد هاي آموزشي

(نفر روز)

طرح تحقيقي ترويجي

(مورد)

مزارع نمايشي

(هكتار)

انتخاب توليد كنندگان

برتر (تعداد)

عدد

2300

5

270

-

4

3

عنوان

دوره هاي مهارتي

(نفر روز)

توليد بروشور و

اطلاعيه ترويجي (مورد)

بكارگيري مددكاران ترويجي (مورد)

صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي (مورد)

پروژه هاي اشتغالزايي زنان روستايي (مورد)

مراكز رشد و توسعه

كارآفريني زنان (تعداد)

عدد

900

22

-

-

-

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديگرفعاليت ها و اقدامات ترويجي شهرستان :  برگزاری جلسات و کلاس های آموزشی و ترویجی خارج از توافقات بر حسب ضرورت از جمله کلاس مبارزه با توتا ،مبارزه با تب برفکی، تب کنگو،آموزش کشت سبزیجات در منزل جهت کارکنان شبکه بهداشت به مناسبت هفته سلامت

 

 

ورود |عضويت
يكشنبه 04 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/04 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا