شرح فعاليت:

 

*برنامه ریزی جهت تعیین اهداف عالیه زراعی منطقه

 

*دسته بندی اولویت های امور زراعی منطقه

 

*تهیه طرح جامع کشت محصولات زراعی

 

*افزایش بهره وری درتولید محصولات زراعی

 

*برنامه ریزی وپیگیری تولیدمحصول سالم

 

*تعیین الگوی کشت منطقه

 

*تدارک نهاده های زراعی مورد نیاز

 

*نظارت برتغذیه ی بهینه ی گیاهی

 

*افزایش راندمان مصرف آب

 

*برنامه ریزی و اجرای طرح های الگویی وآزمایشی

 

*انجام عملیات حفظ ونگهداری خاک(کشاورزی حفاظتی)

 

*توصیه ی تغذیه ی بهینه ی گیاهی

 

*پیگیری انجام انبارداری استاندارد محصولات

 

*ضایعات محصولات دربخش زراعت

 

*مکانیزه نمودن عملیات زراعی

 

*تشویق وتوصیه به یکپارچه سازی اراضی

 

*توزیع بذورمحصولات زراعی باخصوصیات به زراعی وبه نژادی

 

*بالابردن اطلاعات وسطح آگاهی زارعی برای انجام کشاورزی نوین

 

*پیاده نمودن سیاست های جاری وزارتخانه دربخش زراعت

 

 

ورود |عضويت
پنج شنبه 01 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/01 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا