اهم مشکلات شهرستان در سال زراعی 1397-1396  
 

برخي از مشکلات  پيش روي بخش كشاورزي  شهرستان :

1-  .کمبود آب آبیاری

2-  خرده مالکی اراضی کشاورزی

3-  کاهش نقدینگی  در بخش کشاورزی

4- نوسانات قیمت محصولات کشاورزی

5-قیمت بالای نهاده های کشاورزی

 

  برنامه های آتی و توسعه ای شهرستان در سال زراعی 1397-1396  
 

برنامه هاي آتی و توسعه اي بخش های مختلف :

 

زراعت:

افزايش كمی و كيفی توليدات زراعی، رسيدن به توسعه و توليد پايدار ، استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد و اجرای مديريت اصولی مزرعه ، جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار به منظور انجام برنامه ريزی های لازم مربوط به توسعه سطح زير كشت محصولات و افزايش ميزان توليد در واحد سطح ، شناسائی و تعيين نيازهای تحقيقاتی و اولويت های امور زراعی، تهيه طرح جامع كشت محصولات زراعی ، نظارت براجرای پروژه های زراعی و تهيه گزارش پيشرفت عمليات ، هدايت ، تشويق و حمايت از سرمايه گذاران

باغباني:

- اصلاح و جایگزینی باغات

-توسعه گلخانه های سبزی و صیفی

-توسعه کارگاه های تولید قارچ خوراکی

- توسعه باغات

- افزایش کمی و کیفی محصولات باغی

 

اموردام:

 افزایش ظرفیت واحدهای موجود دامداری از طریق توسعه کمی و کیفی - بهسازی اماکن دامی روستائی بهسازی ساختمان و تجهیزات واحدهای صنعتی طیور- بهینه سازی مصرف سوخت-افزایش واحدهای پرورش بلدرچین و شتر مرغ در سطح شهرستان-افزایش ظرفیت واحدهای مرغداری گوشتی و تخمگذار با ارتقاء بهره وری و تجهیز تاسیسات بدون توسعه کمی- ماهی دار نمودن استخرهای ذخیره آب کشاورزی-تجهیز و مکانیزه نمودن واحدهای پرورشی-پرورش ماهی در منابع آبی ترویج مصرف آبزیان

صنايع كشاورزي :

امكان فرآوري ، بسته بندي و سورتينگ انواع محصولات كشاورزي ، امكان سرمايه گذاري هاي كلان ، ايجاد ارزش افزوده كالا ، تدوين برنامه راهبردي جهت مديريت صنايع تبديلي و تكميلي با توجه به ظرفيتهاي توليد ، بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذايي و تعامل با واحدهاي مربوطه جهت دستيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات ، تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني لازم در زمينه احداث ، بهبود و توسعه صنايع غذايي كشاورزي در اين بخش مي باشد

امور آب و خاك و فني و مهندسي : 

    اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار- مطالعه و برنامه ريزي عمليات اصلاح مسير - پوشش انهارسنتي - مرمت ، لايروبي و نگهداري قنوات -  احداث زهکشهاي انتقال آبهاي سطحي مازاد - انجام عمليات اجراي پروژه هاي فرعي آبياري ، زهکشي مهار آبهاي سطحي با اجراي بندهاي انحرافي و سدهاي مخزني ،  تجهیز ونوسازي اراضي كشاورزي ، مديريت آب در مزارع ، احداث زهكشهاي سطحي و زيرزميني در  مناطق پرآب  ، جلوگيري از پرت آب موجود با احداث كانال هاي آبياري ، لوله گذاري خطوط انتقال و ...

    امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي :

ايجاد مزارع الگوئي مكانيزه  با استفاده از ماشينها و ادوات جديد 2- توسعه ،تقويت،هدايت ،حمايت ونظارت بر واحدهاي ارائه خدمات مكانيزه 3- تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان ( درجه ، ضريب ، بهره وري و . . .) 4- تنظيم ،راه اندازي وآموزش كاربرد ماشين آلات و ادوات كشاورزي ونظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي خصوصاً نظارت بر برداشت غلات 5- جمع آوري اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون شامل: ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي ارائه خدمات مكانيزه ، تعمير گاهها ، واحد هاي ساخت و فروشگا ههاي موجود در شهرستان 6- شناسايي متقاضيان موثر خريد ماشينها وادوات كشاورزي ومعرفي به سازمان مطابق سهميه شهرستان

 

     امور اراضي شهرستان : 

      اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جهت صيانت از عرصه هاي توليد دربخش   كشاورزي و جلوگيري از  تخريب ، تبديل ، تفكيك و تغيير كاربري اراضي كشاورزي

 تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي (خالصه باير باقيمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

      استقرار دبيرخانه كميسون تبصره يك و چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به منظور دريافت تقاضاي تغييركاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و تكميل پرونده 

      بررسي و درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات

      بازديد و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ...

 

حفظ نباتات :

قرنطينه ، پيش آگاهي ، مبارزه با عوامل خسارت زاي نباتي ، مبارزه  شيميايي و بيولوژيك با آفات و بيماريها ي انواع گياهان زراعي ، باغي و گلخانه ايي ، مبارزه با علف هاي هرز  مزارع و باغات ، ضد عفوني بذور و ...

ترويج  و آموزش كشاورزي :

برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك ، نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، استفاده از روش هاي نوين آموزشي در جهت ارتقاء سطح آگاهي ، مهارت ، دانش و بينش بهره برداران بخش كشاورزي و انتقال تبادل اطلاعات و دستاوردهاي تحقيقاتي و فنون جديد كشاورزي در سطح مزارع به كشاورزان

 

 

ورود |عضويت
پنج شنبه 01 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/01 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا